Actions

Difference between revisions of "Guqin"

From Han Wiki

(iwu)
 
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
 
! 英名
 
! 英名
 
! 作者
 
! 作者
 +
! 演奏者
 
! 參照
 
! 參照
! 演奏者
 
 
|-
 
|-
 
| 宋代
 
| 宋代
Line 14: Line 14:
 
| 장정원만
 
| 장정원만
 
| Lament of Departure
 
| Lament of Departure
| Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 - 1221
+
| Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 AD - 1221 AD
 
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
 
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
 
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/RjPmTTCQvbM|dimensions=160}}
 
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/RjPmTTCQvbM|dimensions=160}}
 +
|-
 +
| 周代
 +
| 楚歌 (aka 垓下歌)
 +
| 초가 (해하가)
 +
| Song of Chu (aka Song of Gaixia)
 +
| Xiang Ji (項籍, 항적) 232 BC - 202 BC
 +
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
 +
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/6sVIV2BkXSE|dimensions=160}}
 +
|-
 +
| 唐代
 +
| 陽關三疊
 +
| 양관삼첩
 +
| Yang Kuan Pass (aka Three Variations on Yang Pass)
 +
| Wang Wei (王維, 왕유) circa 700 AD - 761 AD
 +
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
 +
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/nHNdgfoxvvo|dimensions=160}}
 
|}
 
|}
 +
 +
= Links =
 +
 +
* [http://www.silkqin.com/ John Thompson's site on Guqin]

Latest revision as of 14:14, 18 April 2018

Guqin (古琴, 고금)

時代 原名 韓文名 英名 作者 演奏者 參照
宋代 長亭怨慢 장정원만 Lament of Departure Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 AD - 1221 AD Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
周代 楚歌 (aka 垓下歌) 초가 (해하가) Song of Chu (aka Song of Gaixia) Xiang Ji (項籍, 항적) 232 BC - 202 BC Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
唐代 陽關三疊 양관삼첩 Yang Kuan Pass (aka Three Variations on Yang Pass) Wang Wei (王維, 왕유) circa 700 AD - 761 AD Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)

Links