Actions

Difference between revisions of "Guqin"

From Han Wiki

(fix column mismatch)
(→‎Guqin (古琴, 고금): [http://www.silkqin.com/ John Thompson's site on Guqin])
Line 14: Line 14:
 
| 장정원만
 
| 장정원만
 
| Lament of Departure
 
| Lament of Departure
 +
| Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 - 1221
 +
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
 +
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/RjPmTTCQvbM|dimensions=160}}
 +
|-
 +
| 周代
 +
| 楚歌
 +
| 초가
 +
| Song of Chu
 
| Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 - 1221
 
| Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 - 1221
 
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
 
| Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
 
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/RjPmTTCQvbM|dimensions=160}}
 
| {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/RjPmTTCQvbM|dimensions=160}}
 
|}
 
|}
 +
 +
= Links =
 +
 +
* [http://www.silkqin.com/ John Thompson's site on Guqin]

Revision as of 20:16, 23 March 2018

Guqin (古琴, 고금)

時代 原名 韓文名 英名 作者 演奏者 參照
宋代 長亭怨慢 장정원만 Lament of Departure Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 - 1221 Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)
周代 楚歌 초가 Song of Chu Jiang Kui (姜夔, 강기) 1155 - 1221 Yuan Jung Ping (袁中平, 원중평) of Chung Hua Guqin Society (中華古琴協會)

Links